Reference

 • Škola manažerského rozvoje s.r.o., PhDr. Sylvie Navarová, jednatelka
 • Vysočina Education, Mgr. Roman Křivánek, ředitel
 • CORMEN s.r.o., Ing. Lenka Průšová, product manager
 • PlusMinus Production s.r.o., Bc. Richard Hartmann, logistika provozu
 • QL Interier s.r.o., Ing. Jan Štěpánek, jednatel
 • Univerzita Karlova v Praze, PhDr. Hana Urychová, vedoucí Informačně-poradenského centra
 • Mendelova univerzita v Brně, Ing. Veronika Mikulenková, vedoucí oddělení dalšího odborného vzdělávání
 • Masarykova univerzita, Mgr. Šárka Karmazínová, vedoucí Poradenského centra, rektorát
 • Vysoké učení technické v Brně, Mgr. Magda Šustrová, Odbor vysokoškolského poradenství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, MVDr. Mirko Treu, CSc., vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky

 • Celkový počet odkoučovaných hodin: 1300+