Váš kouč

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D (roz. Čihounková), certifikovaný profesionální kouč, lektor, psycholog

Jana Zouharová, ECPC (roz. Čihounková), profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor, psycholog

Koučinku se intenzivně věnuje několik let, patří mezi lidi, kteří mu pevně věří, jsou jím nadšeni a „žijí“ jeho principy. Důvěřuje potenciálu svých klientů
a provází je na cestě k úspěchu a za splněním jejich cílů. Dodržuje etický kodex
a kompetence kouče formulované International Coach Federation (ICF). Je členkou Asociace integrativních koučů (AIK) a v letech 2013 – 2016 byla i členkou ICF Global a ICF ČR. Od roku 2013 je certifikovaným koučem Erickson College Internetional - Erickson Certified Professional Coach (ECPC).

Vzdělání a kvalifikace

Certifikace

 • Kouč – supervizor (AIK, nejvyšší 3. stupeň) – 2015 - dosud
 • Erickson Certified Professional Coach (ECPC) – 2013 až dosud
 • Proffesional Certified Coach (PCC, ICF) – 2013 - 2016

Koučink:

 • The Art and Science of Coaching, Modules I-V (Erickson College International)
  – akreditace International Coach Federation (ICF)
 • Certifikovaný kurz Koučování (Koučink Centrum a.s., Praha)
 • Kurz Kariérní koučink (Koučink Centrum a.s., Praha)

Ostatní:

 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Psychologie (PhDr. a Ph.D.)
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Psychologie (Mgr.)
 • Kurz Projektové řízení dle IPMA (akreditace Společnosti pro projektové řízení)
 • Odborné kurzy a výcviky související s profesí psychologa: Hermés Solutions Training
  (Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona),
  Krizová intervence, Poradenské dovednosti, Výcvik v internetovém poradenství,
  Career Guidance apod.

Praxe

 • Koučink pro Vás – individuální, skupinový a týmový koučink, vzdělávání v koučování
 • Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Poradenské centrum
  (založení a vedení Poradenského centra, projektový management, koučink,
  psychologické poradenství a diagnostika, lektorská činnost)
 • CC Systems, a.s. Vzdělávací institut Znojmo (psycholog, lektor)
 • Akademické centrum poradenství a supervize MU (psycholog)

Počet odkoučovaných hodin: 1300+

Koučink v:

 • Koučink pro Vás – individuální, skupinové koučování, vzdělávání v koučování
 • Škola manažerského rozvoje s.r.o.
 • Media Hill, s.r.o.
 • Vysočina Education
 • PlusMinus Production s.r.o.
 • Cormen s.r.o.
 • QL Interier s.r.o.
 • Masarykova univerzita Brno
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Publikace o koučinku

 • NAVAROVÁ, S., ZOUHAROVÁ, J. Kariérové poradenství a koučink napříč nejen ČR a různými směry. 4. ročník konference Koučink v praxi, Ostrava, 2016.
 • NAVAROVÁ, S., ZOUHAROVÁ, J., MYNÁŘOVÁ, J. Integrativní kouč. Psychologie Dnes, 9/2013, ISSN 1212-9607.
 • NAVAROVÁ, S., MYNÁŘOVÁ, J., ZOUHAROVÁ, J. Integrace v koučování.
  In Sborník z Mezinárodní odborné konference Psychologie práce a organizace 2013.
  Olomouc, 2013.
 • ČIHOUNKOVÁ, J., TREU, M. Koučink pro vedoucí pracovníky v univerzitním prostředí. In Danielová, L., Linhartová, D., Fejfarová, H. (ed), Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2012, s. 145-151. ISBN 978-80-210-5873-3
 • ČIHOUNKOVÁ, J. Koučování – Moderní metoda vedení a rozvoje lidí. Brno: VFU, 2011. ISBN 978-80-7305-586-8
 • KARMAZÍNOVÁ, Š., ČIHOUNKOVÁ, J. Skupinový koučink a praxe v Assessment centrech. In URYCHOVÁ, E., ČIHOUNKOVÁ, J., KRUPIČKA, L. Aktuální trendy Vysokoškolského poradenství – Trendy, metody, aktuální otázky. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, o. s., 2011, 191 s. ISBN 978-80-260-1198-9.
 • TREU, M., ČIHOUNKOVÁ, J. Koučink pro vedoucí pracovníky VFU a MENDELU. [CD-ROM]. In ICOLLE 2011 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference.
 • ČIHOUNKOVÁ, J. Koučování a jeho aplikace v poradenské a pedagogické praxi. [DVD-ROM]. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání 2009. s. 19--25. ISBN 978-80-254-5330-8.
 • ČIHOUNKOVÁ, J. ŠUSTROVÁ, M., Koučem na vysoké škole: Příručka pro vysokoškolské poradce. 1. vyd. Brno: Ircaes, 2009. 64 s. ISBN 978-80-254-6113-6.

Členství

 • International Coach Federation (ICF) Global
 • International Coach Federation (ICF) Czech Republic
 • Asociace Integrativních koučů

Certifikáty

Erickson College International Koučink centrum Erickson College International Asociace integrativních koučů